• 4

Välkommen till Jämthalka

Vi informera om att vi gör årets prisjustering från och med 2016-03-01 för Riskutbildningen för bilkörkort och priserna blir följande för den praktiska riskutbildningen.

Trafikskolor Pris 1800kr per elev.

Privatister Pris 2250kr per elev.

priserna är inklusive moms

Vi har kört grupper endast med elever som har tolk med sig och det har varit uppskattat från elevernas sida så det fortsätter vi med under året för att boka tider i dom grupperna så får ni ringa 063-517181.

ELEVEN SKAFFAR SIN EGEN TOLK TILL UTBILDNINGEN.

BETALNING

Elever som uteblir från utbildningen och inte har meddelat Jämthalka AB, kommer att debiteras fullt pris. När eleven anmäler sig en andra gång, debiteras halva utbildningskostnaden.

Vi erbjuder riskutbildning till dig som har eller ska ta körkort för bil.